Witgoed Mulder, Reparatiebedrijf Drachten , Mulder EVM, Witgoed specialist Mulder, Reparatiebedrijf Heerenveen, Mulders Elektronika. Reparatiebedrijf Groningen

Marum , Leek, Ureterp, Oudega, Drachten, Beetsterzwaag, Gorredijk, Heerenveen, Boornbergum en omgeving, Westerkwartier, Stad Groningen, Zuidhorn, Aduard, Boerakker, Nuis Niebert, Drachtster compagnie, Opeinde, Opende, de Wilp en alle omliggende plaatsen in de gemeente smallingerland, westerkwartier en de stad Groningen

NEN 3140 en NEN 1010 keuringU wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties.

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is.Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties.


We stellen handboeken voor een veilige elektrische bedrijfsvoering samen en leiden uw medewerkers op in het veilig werken met elektrische installaties, zoals de NEN 3140 voorschrijft. Alle vragen over elektrische installaties kunt u bij ons stellen.


Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.


De NEN 3140 beschrijft elektrische arbeidsmiddelen als ‘Elektrische arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen, hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren’.

In de praktijk betekent dit alle arbeidsmiddelen waaraan een stekker zit, regelmatig moeten worden geïnspecteerd.


NEN 1010 Inspectie
U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.
Wanneer is een NEN 1010 keuring nodig?
Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Dan zijn de installaties voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en worden uw bedrijfsprocessen niet verstoord. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring.


Wij hebben Installatie keuringen vanaf € 500,-- ex btw